top of page

Portfolio
יעל אבני אשחר
052-6623369
avni.yael@gmail.com
www.yaelavni-art.com

סדרה בתהליך :

אני מתבוננת .

חשה את הטבע בצורה לא שיפוטית,

שואלת שאלות, חוקרת את תנועתיות האורגניזם של החי והצומח דרך האמנות, חוקרת  את יחסם של אמנים ואמניות כלפי דימוי הפרח, הצמח והעץ, בתקופות שונות בתולדות האמנות, ומנסה להתחקות אחרי המהלכים, היחס, הצבעוניות ומידת הקרבה אל או הריחוק של עבודותיהם מן המציאות. סדרת האירוסים של "וינסנט ואן גוך", בודקת את מחקרו וזויות ההתבוננות שלו , "איוון (איוונוביץ) שישקין" הדרך בה התבונן על היערות ולכד את האור , אלברכט דירר- הדרך בה חקר והתבונן בחי ובצומח."אדריאן ואן אוטרכט"-הדרך בה התבונן ותיאר את הטבע והטבע הדומם – כאוס ,אפלולי רומנטי -מגעיל-יפייפה- מפחיד, האמנית היפנית "לי ג'יי וולקר " בדרכה לתאר את הנופים בכתמיות טהורה, ג 'ורג'יה אוקיף- והדרך לבטא פרחים והקשר למיניות, אלו ועוד רבים מספקים לי השראה כשאני עובדת.

כעת מבחינה ציורית , אני מתמקדת באורגניזם של הצמח, מנסה לברר דרך התבוננות בתנועתיות שלו, כיצד הוא מגיב כשהוא רטוב?, כשהערב יורד?  כשהשמש מאירה? כשהוא קמל?

חושבת על תדרי אור ,על עוצמה , על מהירות תגובה של צמח  למים, לאור , איך אורגניזם  צמחי אחד חי על יד השני?

האם הם מושפעים אחד מהשני מבחינה של תפיסת האור/הסתרת האור?

מבחינה חזותית כיצד האורגניזם החי - ציפור /חתול /כלב, מתקיים בתוך הציוויליזציה ואיך אותו האורגניזם של  החי או הצומח מתנהג שונה כשהוא בטבע? ,אני מתרגמת את התנועה של הטבע לתנועות המכחול שלי, משתמשת בפרקטיקה.  חושבת על סטרוקטורה, על מערכות יחסים בין כתמים ומשחקת בין הפיגורטיבי למופשט , מהלכת על" חבל דק" . נעה עד שאני מגלה " עלה חדש"

bottom of page