top of page

berries

Year:

2021


William Magrath חושבת על האמן
שצייר את הציור "Berry Picking"
הפסטורליה
כמותו רבים אחרים ציירו את קטיף פירות הער.
בעודי עוד מושפעת מתקופת תור הזהב בהולנד
ממשיכה וחוקרת דרך תולדות האמנות
חושבת על Winslow homer האמריקאי.
על הדרך בה שיקפו את האור והצל
על הדלילות מול הסמיכות של הכתם
על התחביר הציורי

bottom of page