top of page

cross roads in the forest

Year:

2021

הציור הוזמן מראש על ידי משפחה שביקשו משהו כמו שאר הציורים שלי, טבע, ארץ ישראל , יד חופשית, תנועה ורגש. לאחר סקיצות והמצאות בחורש ארץ שראלי, ציירתי צומת ביער חושבת על האמן איבן שישקין, שצייר דובים ביער, על הפאלטה ועל העומק העשיר של הצבע, ואיך ניתן לזהות את המקומות שצייר - המון רגש והעברת תחושבת המציאות הנטורליסטי בציוריו.

bottom of page