top of page

impatiens balpuri

Year:

oil on board
50x50cm
2021

הדרך בה אורגניזם של צומח מתקיים אפילו בסביבה תעשייתית, בציור זה רציתי לבטא את הניגודיות הקיימת בין הסביבה האורבנית לסביבה הטבעית וכיצד זיקת הגדילה קיימת וניכרת בכל מקום, גם בתנאים קשים מאוד
חושבת על האמנות היפנית
ועל האמן Kano Einō (Japanese, 1631–1697)
הטבע על יד האדם

bottom of page