top of page

iris

Year:

2021

חושבת על האירוסים של ואן גוך על ההדפסים היפנים .
כאשר התגוררתי , טילתי ולמדתי ביפן, חשבתי רבות על הקשר בין האדם לטבע, על היחס של היפנים עוד מתקופת השוגונים לשימור יערות , על ההקפדה בטיפוח הגנים ועל האיפוק המתבטא בתרבות ובאמנות היפנית ועל הניגודיות מול העולם הרגשי, בעידן המודרני האמנות היפנית מתנגדת למסורת, חשבתי על שנותיו האחרונות של ואן גוך.
חשבתי על הפאלטה בציורי האירוסים של ואן גוך.
מצע הסיבית עלו ציירתי עם הצבע התעשייתי נועדו ליצור מתח - המתח שקיים בין האורבני לטבע והרצון להתפתח ולגדול.

bottom of page