top of page

olive tree

olive tree

Year:

2021

העץ , העץ שקרוב לביתי, שמסמל את הסביבה שבה אני חיה, את האקלים, את התרבות, את השורשים, את האנרגיה הכללית של המקום- הכל בעץ הזית. את עונות השנה, את האור, ואת ההתבוננות שלי על העץ וכיצד דרכו אני מביעה את היצירתיות שלי ואת תחושת הבית , בודקת בציורי עצי הזית של ואן גוך , בודקת את יחסו אל האור ואת ההשפעה של הסביבה על תנועות המכחול שלו והפאלטה

bottom of page