top of page

snow ice cream

snow ice cream

Year:

2020

ציור שנוצר בזמן חופשה ב"אנדורה" , בחורף מושלג . הפלא הזה של השלג, וכשחזרנו קראתי המאמר שכתבה "מאיה טבת דיין " על גלידת שלג והציור הושלם בהשראת מילותיה וגם השראה והתבוננות בציור של פיטר ברוייגל
שנראה כמו אגדת ילדים על הנושא ציידים בשלג"

bottom of page